Skip to main content

Last updated: 23 januari 2024

Wat als Groot-Brittannië nu eens rechts ging rijden?

Het is perfect mogelijk om als land van links- naar rechtsrijden over te schakelen (of omgekeerd, uiteraard). In de jaren 60 en 70 zijn Zweden, IJsland, Nigeria en Ghana allemaal probleemloos geswitcht. Het kan dus, maar zou Groot-Brittannië ooit de stap zetten? Wellicht niet, maar laten we eens de denkoefening maken.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen van de omschakeling

 • Door rechts te gaan rijden zou Groot-Brittannië zich schikken naar de rest van Europa, wat toeristen, vrachtwagen- en buschauffeurs een hoop gevaarlijke situaties en verwarring zou besparen.
 • Rechts rijden zou het voor toeristen makkelijker en veiliger maken om een gehuurde auto te besturen.
 • Voertuigen met het stuur aan de linkerkant zijn vaak goedkoper omdat ze in grotere aantallen kunnen worden geproduceerd. Dit verschil wordt meteen duidelijk als je de prijzen van auto’s in Engeland gaat vergelijken met die op het Europese vasteland. In Groot-Brittannië en Ierland betaal je een stuk meer voor hetzelfde merk en model.

Nadelen van de omschakeling

 • De kosten. Wegmarkeringen en verkeersborden aanpassen, bepaalde op- en afritten aanpassen of opnieuw aanleggen, lijnbussen vervangen of ombouwen, enz. In 1969 liet de Britse regering al eens berekenen hoeveel zo’n omschakeling zou kosten. Toen kwam men uit op £264 miljoen, wat tegenwoordig zo’n £3,5 miljard zou zijn (ongeveer €4 miljard). Ondertussen is het wegennet echter enorm gegroeid, evenals de geavanceerdheid van de verkeersinfrastructuur, dus die raming lijkt een wel erg conservatieve schatting. Een paar jaar geleden berekende de Britse Automobile Association (AA) trouwens dat enkel nog maar de omschakeling van mijl naar kilometer zo’n £750 miljoen zou kosten.
 • Aangezien de Britten na de omschakeling niet plots massaal een nieuwe auto zouden gaan kopen, zouden in de jaren nadien nog heel wat voertuigen blijven rondrijden met het stuur aan de rechterkant, iets wat sowieso minder veilig is.
 • Gedurende het eerste jaar na de omschakeling zouden er ongetwijfeld meer ongevallen gebeuren. Rijgewoontes zijn immers zo ingesleten dat het voor veel mensen wellicht tijd zou vragen om aan de nieuwe regeling te wennen. Dit geldt vermoedelijk vooral voor oudere weggebruikers die minder vlot in staat zijn om zich aan te passen.
 • Alle bussen zouden moeten worden omgebouwd of vervangen worden om te vermijden dat ze passagiers in het midden van de straat moeten afzetten.

Hoe zou het in zijn werk gaan?

 • Wegmarkeringen en verkeersborden zouden al op voorhand moeten worden aangepast, maar wel bedekt moeten blijven tot op de dag van de omschakeling.
 • De rijrichting van straten met eenrichtingsverkeer zou moeten worden aangepast.
 • Verkeerslichten zouden moeten worden veranderd.
 • Ongeveer tien procent van de verkeersknooppunten zouden opnieuw moeten worden aangelegd omdat ze asymmetrisch of onvolledig zijn.
 • Afritten die plots opritten naar een autosnelweg worden, zouden verlengd moeten worden omdat ze plots gebruikt worden om op te trekken in plaats van af te remmen.
 • De omschakeling moet ’s nachts gebeuren en alle privéverkeer zou een paar uur verboden moeten worden om wegenwerkers de kans te geven de nieuwe verkeersborden zichtbaar te maken.
 • Onmiddellijk na de omschakeling zou de maximumsnelheid in de bebouwde kom uit veiligheidsoverwegingen best tijdelijk verlaagd worden.
 • Voor oudere chauffeurs zou het geen slecht idee zijn een omscholingsprogramma op poten te zetten zodat ze vertrouwd kunnen raken met het oprijden van rotondes tegen de wijzers van de klok in of het links afslaan tussen tegemoetkomend verkeer, enz.

Deze lijst en wereldkaart geven een overzicht van alle landen ter wereld en de kant waar hun inwoners respectievelijk rijden.

Hier kom je te weten waarom historisch gezien bepaalde landen links, en andere rechts rijden.