Skip to main content

Last updated: 23 januari 2024

De alfabetten en schriften van onze wereld

Gesproken taal, de meestgebruikte manier van communiceren, vervliegt meteen. Nog geen milliseconde nadat een woord is uitgesproken, is het alweer verdwenen. Gelukkig brak er enkele duizenden jaren geleden voor de mensheid een nieuw tijdperk aan met het ontstaan van het schrift.

Deze nieuwe vorm van communicatie zorgde voor een ware revolutie omdat het plots mogelijk werd om informatie uit te wisselen zonder elkaar in levenden lijve te ontmoeten. Geschreven taal maakte het voor het eerst ook mogelijk om een hoeveelheid kennis neer te pennen die één enkele persoon nooit in zijn leven zou kunnen vergaren en doorgeven. Al die uiteenlopende, neergeschreven kennis werd op die manier toegankelijk voor een veel ruimer publiek. De intrede van het schrift wordt niet voor niets beschouwd als een mijlpaal in de geschiedenis van de mens, want het maakte een einde aan onze afhankelijkheid van mondelinge overlevering en van alle onnauwkeurigheden en verdraaiingen die daarmee gepaard gingen. Een ander, niet te onderschatten voordeel van het schrift, is het feit dat je op elk moment je gedachten, invallen en ideeën kunt opschrijven, en vervolgens later opnieuw kunt nalezen, verbeteren en erop voortbouwen. Op die manier kan je je redeneringen zodanig verfijnen en polijsten dat je tot inzichten en zelfs ontdekkingen komt die zonder schrift onmogelijk waren geweest.

In de afgelopen millennia zijn er over de hele wereld honderden verschillende alfabetten ontstaan en in gebruik geweest. Sommige daarvan zijn ondertussen verdwenen, maar andere bestaan nog altijd. Op de wereldkaart hieronder, kan je per land het belangrijkste alfabet zien. Let wel, de namen van de alfabetten zijn in het Engels en per land staat alleen het meestgebruikte alfabet vermeld, ook al zijn er meerdere in gebruik.

Een snelle berekening leert ons dat er zo’n 2,6 miljard mensen (36% van de wereldbevolking) het Latijnse alfabet gebruiken, zo’n 1,3 miljard (18%) gebruiken het Chinese schrift, zo’n 1 miljard mensen (14%) gebruiken het Indische Devanāgarī, zo’n 1 miljard (14%) gebruikt het Arabische schrift, 0,3 miljard mensen (4%) schrijft met Cyrillische tekens en zo’n 0,25 miljard mensen (3,5%) maken gebruik van het Zuid-Indische Dravidische schrift.